İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Sektörün öncü konumunu, kapasitesini artırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

 

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

 

• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
• Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
• Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
• Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak,
• Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.
• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

 

Ülkü Grup;

İzmir toptan ürün satışı ve toptan ürün tedarik hizmeti. Ülkü Grup olarak; başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere, İstanbul ve Bursa’nın yanında, Türkiye’nin 81 iline uygun, indirimli ve avantajlı ürünleri toptan fiyatına tüm işletme, mağaza, bayi, esnaf, kurum ve kuruluşlar için toptan ürün satışı ve toptan ürün tedarik hizmeti veriyoruz. Tüm ürünleri toplu alıp satabilir ve toptan ürün sipariş hizmeti satın alabilirsiniz.

Direk üreticiler veya fabrikalardan temin ettiğimiz ürünlerimizle, Türkiye’nin en büyük toptan satış ve tedarikçi şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Sitemizde bulunan işbirliği yaptığımız markalar, toptan fiyatına satışa sunulmuştur.

Ülkü Grup olarak ilk hedefimiz, tüm işletmelere avantajlı fiyatlardan yararlanma imkanı sunmaktır. Türkiye’nin 81 ilinden tüm işletmeler ve kişiler, uygun fiyatlı ürünlere sahip olabilir. Toptan satış ve ürün tedarik hizmetimiz, Türkiye’nin 81 ilinde her noktada geçerlidir.

Staj Olanakları

Ülkü Grup, gençlerimize sunduğu staj imkanıyla gelişimlerini desteklemeye devam ediyor. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerimizin staj taleplerine her zaman olumlu yaklaşan, destekleyen, öğrencilerin teorik bilgilerini işyerlerinde uygulamalı bilgilerle pekiştirmelerinin öneminin bilincinde olan Şirketimiz, okullarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam etmektedir.Bu bağlamda, Ülkü Grup’a her yıl yoğun bir staj başvurusu olmaktadır. Haziran – Ekim döneminde üniversite öğrencilerine yaz dönemi stajı; eğitim öğretim döneminde sekiz ay boyunca Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilere de Mesleki Beceri Eğitimi imkânı sağlanmaktadır.

Açık Pozisyonlar

Ülkü Grup bünyesinde açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilirsiniz. Eğer aşağıda listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun herhangi bir ilan bulamadıysanız, ‘İş Başvurusu’ sekmesinde yer alan formu doldurabilirsiniz.

Aranan Kriterler

Ülkü Grup bünyesinde çalışmak üzere iş başvurusu yapmak isteyen adayların, internet sitemizde bulunan ‘İş Başvuru Formu’nu doldurmaları, şirket politikamız gereği ise kesinlikle sigara içmemesi gerekmektedir. Adaylarımıza ait bilgiler, başvuru yaptıkları tarihten itibaren 1 yıl uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklı tutulmaktadır.

İş Başvurusu

Kişisel Bilgiler

Adınız ve Soyadınız
Doğum Tarihi *
Doğum Yeri *
Cinsiyet *
Medeni Hal *
Ehliyet (Tarih ve Sınıfı) *
Askerlik Durumu *
Cep Telefonu *
E-mail *

Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler

Öğrenim durumunuz
En son bitirdiğiniz okulun adı
Mesleğiniz
Bildiğiniz yabancı dil
Çalışmak istediğiniz bölüm
Başlayabileceğiniz tarih

İş Deneyimleriniz

En son işyerinin adı
Göreviniz
Brüt ücret
Çalışma Dönemi
Ayrılma Nedeni

Referans (İsteğe Bağlı)

Adı ve Soyadı
Telefonu
Görevi